Maj 2016. Malowanie kapliczki w Jawiszowicach. Zdobienie inspirowane najstarszym ornamentem zachowanym w kościele św. Marcina w Jawiszowicach z końca XVII w.
Historia kapliczki - ustne podanie mówi, że po spaleniu kościoła parafialnego ok. 1690 roku miał się odbyć sąd nad podpalaczem (podobno synem organisty...). Skazano go na spalenie,a wiele lat później na miejscu egzekucji postawiono kapliczkę (w 1767 roku). W roku 1906 na miejscu kapliczki zaczęto budować Kółko Rolnicze więc rozebrano kapliczkę i wybudowano na nowo w 1925 roku parę metrów dalej (po drugiej stronie ulicy).