22 kwietnia 2017 roku złożyłam na ręce Ks. Bp Piotra Gregera dozgonny ślub czystości i otrzymałam dar konsekracji dziewic, a tym samym wstąpiłam w stan Dziewic Konsekrowanych (OV, Ordo Virginum).

Dziękuję Bogu za powołanie i proszę Cię o modlitwę, by Jego wola wypełniała się w moim życiu.

Dziewictwo konsekrowane jest jedną z najstarszych form życia poświęconego Bogu w Kościele. Osoba będąca w tym stanie poprzez publiczny ślub czystości i modlitwę konsekracyjną biskupa zostaje zaślubiona Chrystusowi, Synowi Bożemu. Żyje samotnie w świecie (nie wstępuje do zakonu) i utrzymuje się wykonując normalną pracę zawodową (w moim przypadku niniejsza działalność artystyczno-rękodzielnicza). Znakiem konsekracji jest obrączka, w niektórych diecezjach także welon.