Wszystko na Ziemi ma swój czas. Jest czas na danie świadectwa... 23 czerwca 2019 r. nasze dwie siostry przyjmą dar konsekracji dziewic w żywieckiej konkatedrze (pomódlmy się za nie!). W związku z tym wypada nieco wyjaśnić, co to za droga powołania i na czym polega. Za zgodą więc ks. Biskupa Piotra powstał ten artykuł w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego bielsko-żywieckiego. Cieszę się ogromnie, że mogłam się tym z Wami podzielić! "Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga." (Kasjodor) https://bielsko.gosc.pl/doc/5615856.Tajemnica-OV